Jdi na obsah Jdi na menu
  

Výroční valná hromada 15.12.2007

Výroční valná hromada našeho SDH měla dvojí průběh. Schůze proběhla dle plánu. Od krátkého programu mladých hasičů až po jednotlivé příspěvky. Při hlasování o výši příspěvků mládeže došlo k debatě i o příspěvcích členů důchodového věku. Nebyla schválena ani jedna varianta. Takže je vše při starém. Po ukončení schůze a dobrém Pavlišově byla volná zábava. A každý si ji užil po svém.

Cecilská zábava 19.11.2007
 

Dne 17.11.2007 proběhla Cecilská zábava. Zúčastnilo se jí asi 110 osob, z toho 10 polských hasičů. Zábava byla vynikající. O tu se postarala kapela TaM Zdenka Mazače. Velký dík patří hlavnímu pořadateli Jiřímu Dostálovi st. Ten se postaral o zajištění obsluhy (v pátek vypadlo 6 osob) a o další náležitosti.

 

Pokud jste nebyly a mrzí Vás to, tak si do kalendáře napište datum 22.11.2008 - určitě budeme opakovat.

 

Školení řidičů 19.11.2007

 

Dne 17.11.2008 proběhlo pravidelné roční školení profesních řidičů. Školení se zúčastnilo celkem 17 osob, z toho 8 z JPO Machov, 6 z JPO Bezděkov, 1 z JPO Velké Petrovice a 2 z ÚM Machov. Školení provedla fy. Autoškola Fiedler a lze konstatovat že závěrečný test zvládli všichni.

 

Zápis z výborové schůze 5.11.2007

 
 

- příprava naší výroční valné hromady

- byly dovybrány členské příspěvky za rok 2007 - obešel Jiří Dostál st.

- byly rozděleny mandáty pro návštěvu VVH okolních SDH a to :

- Bělý 1.12. - Rotter Miroslav, Dostál Jiří st.

- Bezděkov - Koláčný Jan, Macura Petr

- Mach. Lhota - Dostál Jiří ml., Hubka Miloš ml.

- Bukovice - Macura Petr, Rohulánová Šárka

- Radešov - leden 2008 - neurčen

- Okrsek Bor 25.1.2008  

- zajištění Cecilské zábavy - Jiří Dostál st,

- zprovozněn kompresor v garáži - Diviš Miloš

- jsou zakoupeny další 3 vycházkové obleky pro členy

- zhodnoceny brigády na výměně oken a malování atd. - slabá účast

- ustanovena komise pro ocenění členů

- blížící se ples - 19.1.2008

- stále se nám nedaří prodat PPS 12

- akumulační kamna hřejí málo - Macura Tomáš

- družba Polsko - návštěva polských hasičů u nás - Ivo Šulc

- nákup vysílačky na starou zbrojnici - Dostál Jiří ml.

- pronájem hasičárny - způsob a následná kontrola

- druhý nátěr střechy - jaro

- upevnění sirény - Macura Tomáš

- příspěvky členů :

· děti do 14 let - 50,- Kč (nový návrh - původně zdarma)

· 15 až 17 let - dle odvodu na OSH (nyní 80,- Kč - nový návrh, původně 60,- Kč)

· 18 do 61 - 120,- Kč (zůstává při starém)

· 62 a více, invalidní důchodci - zdarma (zůstává při starém)

- vánoční stromek na has. zbrojnici - Cvikýř Václav st. a ml.

- zakoupen nový maják na vozidlo

- zpráva děti - Macura Petr

- zpráva okrsek Bor - Jan Ducháč 

Zpráva 19.10.2007

 

Tento měsíc se konaly samé brigády. Ve čtvrtek 4.10. se vyklízela hasičárny. V pátek nám nainstalovali nová plastová okna. V sobotu jsme okna zaštukovali a připevnili odsavač. Také se v sobotu opravila střecha na zděném přístavku u hřiště.  Dále v týdnu správci has. vymalovali celou hasičárnu (garáž samozřejmě že ne) a ve středu se uklízelo po malování. Při úklidu pomáhali i děvčata z naší mládeže. A kolik nás bylo? Na to, že akce byla předem plánována, rozesílali se sms-ky a bylo to prezentovaný na internetu, tak skoro nikdo. Pořád ti samí. Dobře to napsal do komentářů Tonda Krtička. Kde je účast z vepřových hodů. Kde jsou ti, co na schůzi nejvíc navrhují, jak to udělat. Takže máme pěknou, nově vymalovanou hasičárny s novými okny. Všem kteří pomohli patří velký dík. A kteří nemohli? K tomu se snad ani nemá cenu vyjadřovat.

Zápis z výborové schůze 1.10.2007

- nápis na zbrojnici a dveře vozidla sponzorsky za cenu materiálu vyrobí p. Hilman. Zjistit cenu materiálu.
- stále trvá otázka velkého stanu. Předpoklad je, že si stan vyrobíme sami.
- stále prodáváme mašinu PPS 12
- výměna oken v hasičárny proběhne v pátek 5.10. v 9 hodin
- ve čtvrtek 4.10. je třeba přidělat digestoř - Diviš M.
- ve čtvrtek 4.10 od 16 hodin vyklízení zasedací místnosti
- v sobotu 6.10. od 8 hodin - brigáda na zděném přístavku - výměna krytiny
- zakoupen kompresor do garáže
- akumulační kamna v garáží fungují na 2 fáze - opraví Diviš P.
- opravena prasklá pípa
- informace o změny velitele obce - kandidáti Ducháč Jan (SDH N. Srbská) a Hejnyš Milan (SDH Mach. Lhota)
- proveden jeden nátěr střechy, je třeba ještě jeden
- stále sháníme vysílačku na příjem do st. hasičské zbrojnice
- pokladník předal seznam dlužníků, kteří dosud nezaplatili příspěvky za rok 2006 a 2007. Obejde je Dostál Jiří st. V případě nezaplacení provedeme vyřazení z našeho SDH. Jedná se o 10 osob.
- příspěvky je každý povinen zaplatit do 15. ledna na daný rok. Výše příspěvku je 120,- Kč
- zakoupeny další dva vycházkové obleky. Převzal Cvikýř V. ml. a Wittvar J
- Cecilská zábava - zajištění
- 17. listopadu od 8 hod. - školení řidičů
- informace starosty okrsku J. Ducháče
- školení okrsku v HZS Velké Poříčí od 18 hod.
- informace vedoucího mládeže P. Macury
- informace velitele SDH J. Dostála ml.

Skončily prázdniny a opět se vracíme k informovanosti a správě našich stránek. A co se dělo během prázdnin.

 

Z jednání výboru SDH ve dnech 2.7., 6.8. a 3.9. 2007:

 

- Zhodnocena akce Slavíkov - velké poděkování celé rodině Cvikýřovím

- Proběhla zábava se skupinou Nanovor - hojná účast, hodnoceno kladně

- Nedostatek pulitrů - zakoupeno zatím 12 ks, zbytek po plese

- Zjištěna prasklá pípa na chlazení - již byla zakoupena nová

- Proběhli brigády - tzv. „důchodci“ natřeli lavice a stoly, tzv. „mladý“ omýt střechu a natřít. Zatím bylo provedeno pouze umytí

- V hrastu u Chrudimi byl zakoupen vojenský stan 6x12 m. Po postavení a zkontrolování stanu bylo zjištěno mnoho děr a tak stan byl reklamován a vrácen. Odsouhlaseno bylo vyrobení si vlastního mobilního přístřešku. Úmyslem je toto částečně zafinancovat sponzory

- Nadále trvá prodej mašiny PPS 12 s přívěsem

- 18.8. na hřišti proběhl VI. Podborský auto-hifi-tuning

- Bylo zadáno vyrobení nového znaku a nápisu na hasičské zbrojnici

- Zakoupily jsme Miroslavu Rotterovi a Janu Ducháčkovi nový vycházkový oblek

- Velitel obce Ivo Šulc oznámil záměr ukončení výkonu na této funkci k 1.1.2008

- Dne 5.10. proběhne výměna oken v has. zbrojnici. Změna vytápění navrhovaná městysem Machov byla odležena a bude opět konzultována v roce 2008

-Zakopeny nové talíře do kuchyně

- Pokladník informoval o dosud nezaplacených příspěvků od některých členů.Členi se navštíví a zajistí výběr poplatků

- Proběhl dětský tábor na Janovičkách, bez problému

- Dětské schůzky začnou a budou pokračovat opět vždy v pátek 16.30 hod

- O podzimních prázdninách pojedou děti na výlet

- Na průkazy dětí jsou potřeba fotografie

- Byly podány žádosti o dotace na činnost mládeže a to OSH Náchod (Královehradeckého kraje) a dále městys Machov. Vše úspěšně

- Byla schválena a zakoupena medaile pro OSP Radków za mezinárodní spolupráci. Předána jim bude při slavnostním otevření jejich has. zbrojnice v měsíci říjnu

- Pro mateřskou školku jsme v červnu provedli ukázku s prohlídkou has. zbrojnice

Poděkování (Mš Machov, 21. 06. 2007 10:56)

Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat panu Ivoši Šulcovi, Petrovi Macurovi a Vendovi Cvikýřovi za pěkně připravenou ukázku hasičské techniky, práce hasičů, kroužku hasičů v Nízké Srbské, soutěže pro děti, odměny atd.. Dětem se ukázka velice líbila a plné zážitků odcházely z Mš domů. Jěště jednou moc děkujeme. Za všechny v Mš Jana Cvikýřová.

 

- Informace o velitele SDH o dvou výjezdech - požár kolny ve Vysoké Srbské a dále uhašení ohně u kravína v Machovské Lhotě

- Byly zkontrolovány a doplněny lékárničky

- Sháníme vysílačku na zprovoznění sirény ve staré hasičárny

- Předložíme žádost na zakoupení kompresoru na čištění mot. pily aj.

- Zkontrolovat a popřípadě seřídit mašinu na soutěže

- Potřeba provést revize dýchacích přístrojů

 

A co nás čeká :

- V pátek 7.9. bude na hřišti cirkus

- Pátek 5.9. výměna oken

- Sobota 6.10. brigáda po výměně oken a oprava střechy nad zděným přístavkem - občerstvení zajištěno

- Pátek 28.10. běh okolo Rzu - předběžně

- Pátek 19.10. školení okrsku Bor ve Velké Poříčí

- Sobota 17.11. školení řidičů

- Sobota 17.11. Cecilská zábava - skupina TaM

- Pátek 7.12. výroční valná hromada SDH Nízká Srbská

- Sobota 19.1.2008  hasičský ples

 

Slavíkov 5.6.2007

  

Než se rozepíšu o akci na Slavíkově mi dovolte velmi poděkovat celé rodině Cvikýřově, jak stávající, tak i budoucí. Jen díky nim byla tato akce hodnocena velice vysoko a nebyl jediný nespokojený účastník.

Obrazek

 Vyšli jsme v 12.40 od Božky v N.S. Přesto že dopoledne pršelo, cesta proběhla za příjemného počasí. Nádherná procházka, které se zúčastnilo dle konečného sčítání 21 osob (někteří se ze zdrav. důvodů přidali v Hronově). Na Slavíkov jsme dorazili přesně v 15 hodin. Na uvítanou jsme obdrželi plátek tlačenky a aby nám huby nevyschli tak hned ovar. Zchladili jsme hrdélko dobrým nápojem, lehce zhodnotily cestu a byl tu prejt. Během akce ještě následoval guláš, maso na lorně a jako třešinka pečená kýta. Stoly se doslova prohýbali dobrým jídlem a pitím (vypilo se asi 230 piv). Účast cca 45 osob. Odvoz nám zajistil Honza Gross s vozidlem SDH Bělý. Ovšem domů se nikomu nechtělo. První várka odjížděla ve 22 hodin a poslední asi v 1 hodinu.

Poděkování na závěr patří jak majitelům usedlosti, řezníkovi za vynikající krmě a ještě jednou Cvikýřovým. Odvedli tolik práce, že se vyrovnat nebude jednoduché. Moc děkujeme za nezapomenutelný gurmánský zážitek.

 

Zápis z výborové schůze 5.6.2007

- zhodnotily jsme stavění máje s čarodějnicemi - účast lidí dobrá, tradici budeme dodržovat
- hodnocena byla dětská soutěž - účast 44 družstev, snědeno 100 kg jídla (60 kg hranolek a 40 kg párků), počasí také docela přálo, byla zde lehká dopravní nehoda bez následků
- zábava 9.6. skupina Nanovor, předkapela Asacra, řešili se pořadatelé a organizační věci
- zjistíme cenu nového nápisu na has. zbrojnici
- v první polovině července proběhne na hřišti montáž vysílače Vodafon
- předali jsme přívěs od PS 8 SDH Lhota
- informace městyse Machov o změně vytápění has. zbrojnice na plyn
- v letošním roce dojde také k výměně 3 ks oken
- je třeba dodělat kabel k siréně
- čeká nás plno práce, která bude provedena pomocí brigád v období letních prázdnin
- zakoupíme 60 ks nových talířů
- informace z okrsku BOR přednesl starosta J. Ducháč
- stále nemůžeme sehnat velký vojenský stan okolo 20 tis.
- májku darujeme dětskému táboru pod N.S. na stožár
- popřáli jsme balíčkem ke kulatým nar. Jardovi Šrůtkova, za všechny M. Rotter a J. Dostál st.
- námětové cvičení v Bělém - viz níže
- opravit el. na autě - Cvajk s Františkem
- je třeba opravit vývěvu, nejlépe zakoupit plovoucí čerpadlo
- Ivo Šulc oznámil záměr od roku 2008 složit funkci velitele obce
- návštěva našich dětí na víkendovém stanování v Polsku - zrušeno
- doplnit na hřiště
- v letošním roce je 20 let od užívání a 10 let od kolaudace hasičské zbrojnice


 

Námětové cvičení 5.6.2007

  

25.5.07 proběhlo okrskové námětové cvičení v Bělém. Cílem byla dálková doprava vody s odzkoušením dostatečnosti vody ve vodním toku. Jak se ukázalo, předběžné dohady byli potvrzeny a vodní tok nestačil. Přeci jen se voda vytlačila až na konec, ovšem je třeba podotknout, že při požáru je toto neřešení nedostačující a přítok neodpovídá odběru. O zhodnocení se postaral starosta okrsku Jan Ducháč a vel. okrsku Jan Koláčný. Jediní kdo se vyhodnocení nezúčastnili byla SDH Lhota, kteří ihned po ukončení odjeli. Běláci připravili vynikající pohoštění (srnčí gulášek a dobré pivko), při kterém se dobře debatovalo.

 

Naše mládež 5.6.2007

Obrazek

Naše hasičská mládež odstartovala měsíc květen soutěží na domácí půdě. Následovala soutěž v Bohdašíně a nakonec okresní kolo v Jaroměři, kam se probojovali. Činnost je veliká a všem doporučuji shlédnout jejich, velmi pěkné stránky na  http://www.mhns.estranky.cz/ .

Vedoucí a instruktoři, děkujeme za Vaší činnost.

 

Co se děje 2.5.2007

Tato doba je časově velice náročná. Děti pilně trénují na soutěž, která se koná v neděli. Proběhly čarodějnice, kterých se zúčastnilo odhadem asi 100 lidí. Buřty se opekly, občerstvení bylo taky plně využito. Počasí se vydařilo, májka se postavila a letos i vydržela až do rána. Poděkování všem, kteří pomáhali ji připravovat i stavět. Foto bude dodáno.

Co se dělo o víkendu 29.4.2007

Obrazek

 

V sobotu ráno vyjeli muži na soutěž do Radešova. Cestou pokropily čersvě vysazené stromky na drahách, aby v tomto suchém počasí neuschly. Poté zajeli doplnit vodu do Police n/Met a rycchle na soutěž do Radešova. Tady se dá konstatovat, že jsme neskončily poslední. Odpoledne jsme ostříkali malý skokanský můstek. Děti odpoledne trénovali na soutěž. V neděli dopoledne se dostavěla hranice na čarodejnice. Ze všech akcí je pár fotek, tak budou postupně doplněny.

 

 

 

Zápis z výborové schůze 25.4.2007

 

- PPS 8, zakoupená městysem Machov, bude v našem držení. SDH Lhota ji odmítlo

- řešil se způsob vytápění - s vytápěním formou el. přímotopy jsme vyslovili nesouhlas - tento tlumočen na ÚM Machov

- přes prázdniny se natřou lavice, dřevěná bouda a plechování na zbrojnici

- zakoupili jsme digestoř do kuchyně

- musíme koupit velký vojenský stan

- dojde k prodeji 4 ks dýchacích přístrojů

- u has. pojišťovny jsme pojistili stavění májky, pálení čarodějnic a dětskou soutěž

- budeme proplachovat kanalizaci u Veby, oplachovat malý můstek a prostor pod Hubkovými v N.S.

- roznos informačního letáku akcí našeho SDH - obsah viz. níže

- urychlení prodeje naší PPS 12

- v cisterně shořela elektrika. Již je opravena, problémy máme zatím s vysílačkou. Na dětskou - soutěž zapůjčilo vozidlo SDH Bělý. Ještě jednou děkujeme.

- výlet našeho SDH na Slavíkov - koupit celé prase

- řešila se obsluha a zajištění akcí na čarodějnice, dětskou soutěž a zábavu

- informace ze shromáždění starostů SDH okresů NáchodBrigádnické hodiny
 23.4.2007 


Od roku 2008 chceme najet na systém činných a nečinných, tzv. přispívajících, členů našeho sboru. Samozřejmostí je toto dělení členů odsouhlasením valnou hromadou v roce 2007. Ale protože chceme mít přehled o činostech naších členů již dnes a od tohoto vycházet při určení daného systému, již dnes se brigádnické hodiny počítají. A to od prosince 2007.
Zde je přehled hodin :

Cvikýř Václav ml.

32

Kubeček Jiří st.

4

Cvikýř Václav st.

29

Macura Miroslav

3

Diviš Miloš

17

Macura Petr

26

Diviš Pavel

5

Macura Tomáš

18

Divišová Miluše

5

Martinec Jar.

4

Dostál Jiří ml.

18

Matouš Jiří

4

Dostál Jiří st.

5

Matouš Josef

10

Ducháč Jan

10

Rotter Milan

7

Hašpl Václav st.

14

Rotter Miroslav

24

Hubka Luděk

4

Rotterová L. st.

12

Hubka Miloš ml.

1

Šrůtek Václav

15

Koláčný Jan

24

Šulc Ivo

21

Krtička Antonín

16

VacekVáclav

4

Krtičková Dana

6

Vrba Karel

2

Kubeček Jiří ml.

4

Wittvar Josef

17

Čarodejnice - příprava 23.4.2007 
 

V neděli od 9 hodin proběhlo stavění hranice. Po oznámení na internetových stránkách a vyvěšením ve vitríně, přišel hranici stavět František, Cvajk a ke konci Cvikýř Václav st.

Kde jsou všichni mladý ???
 

Informace 23.4.2007

Bratři a sestry,

dovolujeme si Vás seznámit s akcemi konaných naším SDH a zároveň poprosit o pomoc.

30. dubna 2007 - stavění máje s pálením čarodějnic

Prosíme o pomoc při stavění máje. Postavení máje je náročné na počet osob a každý rok je jich pořád nějak míň. Sraz je v 18 hodin. Samotná akce pro veřejnost začíná v 19 hod.

Samozřejmostí je pálení čarodějnics opékáním buřtů. Občerstvení je zajištěno.

6. května 2007 - XXIV.  ročník soutěž dětských kolektivů 

Již klasická soutěž. Tato soutěž je velmi náročná na počet osob zajišťujících organizaci. Jak na postech rozhodčích, tak při obsazení stánků s občerstvením. Proto prosíme o pomoc při zajištění této soutěže. Zajišťuje Macura Petr

2. června 2007 - výlet SDH

Akce se koná na Slavíkově. Bude zakoupeno prase, udělá se pár výrobků a zbytek by se měl opéct. Vše bude ještě upřesněno a každý člen bude osobně kontaktován. Jasné již je, že se jedná o pěší výlet s odvozem zpět. Kdo nechce pěšky, musí se dopravit po vlastní ose. Předběžná cena akce 100,- Kč. Zajišťuje Cvikýř Václav

9. června 2007 - taneční zábava, hraje skupina Nanovor

Opět již klasická akce náročná na počet osob zajišťujících organizaci. Opět prosíme o pomoc. Zajišťuje Šulc Ivo

7.- 22. července 2007 - letní dětský tábor na Janovičkách

Bližší informace Macura Petr

Aktuální informace o děním v našem sboru, jak projednávané věci na výborových schůzích, ale i o konaných brigádách, najdete na internetových stránkách www.sdhns.estranky.cz . Naše mládež má stránky s adresou  www.mhns.estranky.cz . Déle je již v provozu naše vitrína na staré hasičské zbrojnici.

Tímto bychom chtěli poprosit všechny, kteří mají čas a možnost při nějaké akci pomoci, ať se sami ozvou. Ubude tím obíhání členů s prosbou o pomoc při zajišťování akce.

Upozorňujeme, že od roku 2008 máme v plánu najet na systém činných a nečinných (tzv. přispívajících) členů. Proto již tento rok dochází ke sledování brigádnických hodin jednotlivých členů pro upřesnění budoucího systému.
 

Čarodejnice - příprava 19.4.2007 

Ve středu proběhla příprava na stavění hranice a to kácením hrázek v lese. Městys Machov nám opět zanechal pár souší a tak se mohou u hasičárny opět konat čarodějnice. Souše jsme káceli u krmelce ve Rzu. I když to byla, formou sms, ohlášena akce, sešli jsme se ve třech. Přesto jsme  hrázky nakáceli a přivezli k hasičárny. Jen doufám, že se v neděli sejde víc lidí a hlavně mladých, když už mají věci na místě.

Takže nezapomeňte - v neděli v 9 hodin. A kladivo se sekyrou sebou.

 

Jarní brigáda 16.4.2007

V neděli dopoledne 15.4. proběhla jarní brigáda na hřišti. Dělal se pořádek kolem dřevěné boudy, zakopávaly se pražce, přidělávala se siréna. Sešlo se nás celkem 8. Vše se udělalo a jak bylo zjištěno, čím víc se toho udělá, tím víc práce se najde. takže příště znova. Příště nás čeká hlavně natírání.

Možná stojí za zamyšlení, proč na brigády chodí neustále ti stejní lidé.

 

Nepojizdné auto 16.4.2007

V sobotu nám vyhořela na vozidle CAS 24 RTHP elektrika. Protože se jednalo o závadu, kdy z důvodu bezpečnosti musela být odpojena baterie, byly jsme nuceni na OPIS nahlásit dočasné vyřazení z výjezdu. Na opravě se již pracuje.

 

Výjezd 16.4.2007

Ve středu 11. dubna 2007 jsme na vyzvání úřadu městyse vyjeli proplachovat zanesené propusti. Jednalo se o 3 propusti v Kopečkách, dvě v Bělém a jedna v Nízké Srbské. V kopečkách to šlo hladce. V Bělém byl problém, protože jedna propust neměla vyústění a ani tlakem vody se nepodařilo vyústění prorazit. Druhá propust byla propláchnuta jednoduše. Poslední propust byla proplachována v Nízké Srbské mezi Macurovýma a Marhulovýma.

Proplachu se zúčastnili členové výjezdového družstva Dostál J., Macura P. a Šulc I. Vše bylo nahlášeno na OPIS jako technický zásah.

 

Zápis z výborové schůze 3.4.2007

- byl položen panel k výdejnímu oknu u has. zbrojnice

- dne 15.4. brigáda u has. zbrojnice od 8 hod.

- nákup digestoře

- 2.6. akce pro členy SDH na Slavíkově - na starosti Cvikýř V.

- koupit velký stan - nutnost - stále sháníme za pro nás přijatelnou cenu

- je třeba přidělat reproduktor k cisterně a vyrobit přenášení chlazení

- stavění máje - máj sežene Dostál J. s Vrbou K.; diskuze o nových ženkrutech

- stavění hranice - na starosti mladší členové, hřebíky dodá fy. Hašpl

- informace o dění mládeže

- blíží se soutěž mládeže - 6.5. - opět zájemci o pomoc budou vítáni

- revize dýchacích přístrojů - prochází 5-letá revize

- proplachy propustí a čištění cesty - 11.4. v 15.45 u has. zbrojnice

- Rotterová H. a Eiglová T. zdárně složily zkoušky na vedoucí mládeže

- kontrola brigádnických hodin

- 11.3. sraz. výj. jednotky - jarní úklid has. zbrojnice a vozidla - třeba koupit lopatu a koště

- 18.3. - setkání zástupců SDH Bělý, Mach. Lhota, N.S. a starosty okrsku Bor se starostou městyse Machov - jednalo se o rozpočtu a rozdělení materiálu

- změna vytápění has. zbrojnice - hledá se nejekonomičtější řešení

- 9.6. zábava Nanovor

- co je třeba : natřít lavice, natřít střechu a vrata, usadit sirénu, usadit pražce, opravir střechu nad zděnou boudou

- 20.4. setkání starostů SDH v Hronově v Čapkově sálu

- bojler v pořádku - oprava není nutná


 

Sběr druhotných surovin 3.4.2007


V pátek 23.3. byl odvezen sebraný papír a následně v sobotu 31.3. proběhl sběr železného šrotu. A jak to dopadlo?

Papír  - 1880 kg

Železo - 3260 kg

Všem, kteří přispěli DĚKUJEME.

Statistika návštěvnosti stránek 23.3.2007

 

Mrknul jsem na statistiku sledovanosti naších stránek a jsou to docela zajímavá čísla. Takže :

Stránky jsou měsíčně otevřeny okolo 1050x ( max. prosinec 1078 )

Denně je to od 20x do 40x

Nejvíce navštěvované příspěvky :  Aktuálně  2207

  Mládež  1014

 VVH  975

Fotogalerie : Ples 2006 391

 Soutěž NS 344

 Ples 2007  317

 

Všem děkujeme za pozornost a věříme, že zde nacházíte co potřebujete. Pokud tomu tak není, napište a pokusíme se to napravit.

Příjemný den.

Jednání JPO III Machov 17.3.2007

V neděli 17.3. proběhlo v Bělém u H. Grosse jednání zástupců všech SDH Machova. Přítomen byl Starosta městyse Machov J. Krtička a starosta okrsku Bor J. Ducháč. Hlavním bodem jednání byl rozpočet 120 tis. na hasičinu (viz. níže). Byly projednány jednotlivé položky a vysvětlena jejich jednotlivá výše. Velmi diskutovanou částí byla hlavně částka na energii. Dále se jednalo o PPS 8, kterou zakoupil městys Machov. Dále se diskutovalo o chybném zařazení jednotlivých družstev do JPO V, lékařských prohlídkách. Celé jednání se neslo ve velmi dobrém duchu a všechny nesrovnalosti se vždy vyjasnily.

Návrh rozpočtu na hasičinu v roce 2007


Materiál

Celkem

NS

ML

B

PoznámkaSTK

4 500

1 500

1 500

1 500

 


Telefony

5 600

2 800

 

2 800

Přidělené obcí - platba paušál


Školení řidičů

11 000

4 100

4 100

2 800

Již placena fakt. za rok 2006


PHM

15 000

5 000

5 000

5 000

Celková částka dle roku 2006


Elektro

20 000

17 000

2 000

1 000

Předpoklad snížení částky


Plyn

10 000

10 000

 

 

Odhad


Voda

1 200

1 200

 

 

Dle roku 2006


Školení a vzdělávání

4 500

1 500

1 500

1 500

Směrodatná částka celkem


Knihy, učebnice, tisk

500

 

 

 

Předb. plán nákupu pomůcek


Lékařské prohlídky

3 000

600

600

1 800

Při ceně 200,- Kč za prohlídku


Revize has. př.

2 500

1 000

1 000

500

V has. zbrojnicích a ve vozid.


Ost. platy - refundace

7 000

 

 

 

Refundace platů při školeních


Opravy a údržba zařízení

2 700

 

 

 

Oprava vozidel a PPS


Nákup drobného mat.

1 500

500

500

500

Např. barva, hřebíky aj.


Dotace obce - mimo has.

10 000

6 400

1 800

1 800

Děti NS + dotace na akce SDH


Hmotný majetek 

21 000

7 000

7 000

7 000

Dle potřeby jednotky


 

 

 

 

 

 


Celkem

120 000

58 600

25 000

26 200

 


Platba 10 000,- Kč pro SDH Lhota bude provedena mimo rozpočet.


Zápis z výborové schůze 17.3.2007

 • Akce SDH proběhne 2.6.2007 na Slavíkově – zajišťuje V. Cvikýř
 • V jednání je společná akce okrsku BOR
 • Řešila se PPS 8 – rozhodnutí necháme na SDH Lhota a tomuto rozhodnutí se podřídíme
 • Debata o hasičském rozpočtu na rok 2007 – proběhla diskuse
 • Nabídnuty starší vycházkové mundůry pro Bělý
 • V plánu je prodej naší PPS 12
 • Do kuchyně se zakoupí digestoř – Macura T.
 • Zrušena obsluha na tuningu – na tento termín je již naplánována jiná akce a výdělek z minulé akce neodpovídal vynaloženému úsilí
 • Probíhá školení velitelů
 • 23. března je školení represe a prevence okrsku
 • Informace o proběhlé návštěvě polských hasičských dětí u nás – hodnoceno kladně
 • Macura P. přednesl informace mládeže
 • Proběhla informace o vyplňování knihy jízd a žádanek
 • Ducháč J. přednesl informaci z dění na ORV
 • Proběhla velká diskuze o sponzorech ( při zmínce o sponzorování PHM )
 • Dostál J. informoval o situaci zařazení družstva Nízká Srbská do JPO 5 – chybný výklad na HZS Velké Poříčí
 • Je rozbitý bojler – kape a neohřívá – zjistit vážnost stavu a vyhledat náhradu
 • Každou první neděli po výborové schůzi sraz výj. jednotky – vždy v 8.30 hod.
 • Dýchací přístroje – zachováme 4 ks – zbytek bude nabídnut k prodeji

Informace o návštěvě 17.3.2007

Co bylo

Návštěva dětí z polska proběhla dle plánu. V pátek odpoledne se ubytovali a večer jsme šli s částí vedoucích posedět k Božce. V sobotu odpoledně jsme jeli na výlet do HZS Velké oříčí a poté do muzea Merkuru. Tohoto výletu se zúčastila i naše mládež foto z této akce je na stránkách mládeže. Večer prběhlo jen menší posezení a polské děti si udělali diskotéku. V něděli odpoledne odjeli domů. Velice děkovali, že se jim zde moc líbilo a na oplátku pozvali naše děti na víkendové stanování v červnu k nim.

 

Informace o návštěvě 1.3.2007

 

Zítra, tj. 2. března přijedou na víkend mladý hasiči z Radkówa. Budou ubytovaný v has. zbrojnici. Odjíždět budou v neděli odpoledne. Plánovaný předběžný program je :
Pátek :
Příjezd v 16 hod. Poté ubytování v has. zbrojnici a seznámení s podmínka,i ubytování. Večer asi od 20 hod. si půjde dospělý doprovod sednout do hospody K Božce. Takže kdo máte chuť, tak můžete přijít posedět.
Sobota:
Odpoledne od 13 hod. je objednán autobus na výlet do HZS Velké Poříčí a dále do muzea Merkur v Polici nad Met. Předběžně upozorňuji, že se může vybírat až 55,- Kč, vše rozhodne konečná cena. Ale předem si myslím, že to vyjde o hodně levněji. Výlet je určen pro polské a naše děti. Večer budou grilovat. Po dohodě může následovat posezení u hasičárny (např, ve zděném na hřišti). Ale to vše dle aktuální situace.
Neděle :
Odpoledne jedou domů.

 

Rozšířená schůze okrsku Bor 27.2.2007 

16.2. proběhla rozšířená schůze okrsku Bor, kde se především dojednávali termíny akcí okrsku Bor. Tyto jsou zapracovány do rubriky plánované akce. Okrsek Bor má svojí mailovou adresu a to okrsekbor@tiscali.cz . Dále zde byla probírána plánovaná akce pro jednotlivé členy okrsku Bor. Padlo plno návrhů a variant od opékání prasete a tajného výletu a po posezení s hudbou. Rozhodne si okrsek sám 23.3.

 

VVH okrsku BOR 19.2.2007

V pátek 17.2.2007 proběhla v naší has. zbrojnici VVH okrsku Bor. Jako hosté se zúčastnily za OSH Náchod Milan Kligl, starostka Police n. Met. Mgr. Ida Seidlmanová, starosta Bezděkova n. Met. Miroslav Maroul, za Machov místostar. Ivo Šulc a zástupci jednotlivý SDH združených v okrsku. Neprve přečetl zprávu starosta Jan Ducháč a poté starostové jednotlivých SDH (Machovská Lhoat, Radešov, Bělý, Bezděkov a Nízká Srbská). V rámci diskuse bylo hosty poděkováno za práci . Starosta okrsku upozornil na vystupování a pořadovou přípravu členů SDH. Poté následovalo krátké posezení.

 

VVH Radków 16.2.2007

Dne 10.2.2007 se naší členové Ivo Šulc a Jan Ducháč zúčastnily výroční valné hromady u našich partnerů v Radkówě. Ubytováni byly v soukromí. Tzv. "zobranie" začalo v 16 hodin a skončilo asi v 18 hodin. Po přesunu se zúčastnily plesu, který pořádala místní gymnázium. Ples byl velice vydařený, jídla a pití byl plný stůl. Také jsme se zůčastnily tomboly. I na tanec došlo. Když jsme odcházeli v 4 hodiny ranní, tak byl ještě sál zcela zaplněn. Prý to končí, až všichni odejdou. Třeba v 9 hodin. Jinej kraj, jinej mrav. Ráno snídaně formou švédského stolu. Odjížděli jsme v 11 hodin.

A jakej je závěr? Byla utvrzena další spoluprace mezi OSP Radków a SDH Nízká Srbská. Na víkend 2. - 4. března přijedou Radkówské děti do naší zbrojnice na návštěvu. V létě buide slavnostní otevření jejich nové zbrojnice, kam jsme srdečně zváni. Naše děti jsou zváni na vídendové stanování v Radkówě. Ale podrobnosti budou domluveny průběžně.

-

Docházka členů výboru v roce 2006 16.2.2007

V roce 2006 se konalo celkem 14 výborových schůzí. A jak se zúčastňovali jednotlivý členové výboru?

14x - Koláčný Jan
- Macura Petr
- Šulc Ivo
- Wittvar Josef
13x - Diviš Pavel
- Krtička Antonín
- Macura Tomáš
- Rotter Miroslav
12x - Diviš Miloš
- Cvikýř Václav ml.
11x - Cvikýř Václav
8x - Rotter Milan
- Šrůtek Václav
7x - Ducháč Jan
- Dostál Jiří ml.
6x - Dostál Jiří
5x - Divišová Miuška
4x - Rotter Josef
- Macura Miroslav
2x - Matouš Josef
0x - Mrázek Jaroslav
- Miková Dana
- Rotterová Lenka
- Rohulánová Šárka

 

Pokud chcete znát starší informace, najde je v sekci
"Starší zprávy"


Děkujeme za zájem