Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požár salaše v Bělém - foto ve fotoalbumu (mimo jiné jsme byli všichni zvát)

Proběhla volební výroční valná hromada členové výboru s rozdělením funkcí najdete v sekci "schůze"

Rosvícen vánoční stromeček


Technický výjezd - odstranění spadlých stromů na cestě v Bělém

Úprava staré has. zbrojnice - došlo k omytí omýtky a přiznání kamene.

Termín dětské has. soutěže - 2.5.2010

Uskutečnil se další ročník dětské branné soutěže BOR (Běh okolo Rzu)

V současné době dochází k nechtěnému snižování dětské záklany mladších hasičů

Námětové cvičení pořádané naším SDH v rámci okrsku BOR - záchrana osob v nepřístupném terénu - velmi kladné hodnocení

Letošní Cecilská zábava je zrušena pro velmi malou loňskou návštěvnost

Proběhlo školení obsluhy motorové pily a nositelů dýchací techniky

Soutěž Machovská Lhota - 5. místo v pěti lidech

Nainstalována deska na lednici v rámci linky - sponzorsky daroval Josef Kubín

Opět proběhl sběr starého papíru - prostředky použije naše mládež ke své činnosti

VVH proběhne11.12.2009 od 18 hod.

Předtančení na náš ples (9.1.210) - bude uskutečněno

Uskutečnil se fotbalový turnaj okrsku Bor na půdě pořádajícího Radešova

Od roku 2010 končí operační středisko v Velkém Poříčí - nově Hradec Králové

Akce výboru našeho SDH dne 28.8.2009

Zakoupena nová lednice do zbrojnice.

Členové našeho SDH mají pro svoji soukromou akci možnost zapůjčení 2 lavic zdarma.

Lavice a ostatní materiál půjčuje Tomáš Macura. Vydáva služba nebo dle dohody s s T. Macurou.

Proběhl dětský tábor na Janovičkách. Vše bez problému, více na stránkách mládeže.-

Pánujeme oplocené kolem tenisového hřiště, vše je v současné době ve fázi zjišťování možností tohoto oplocení

Oprava povrchu hřiště, zakoupen a rozvezen nový materiál pro lepší hratelnost.

Zprovozněny nové majáky na vozidle a provedeny menší úpravy na přichycení povinného vybavení.

Poděkování paní Wittvarové, která se nám stará o záhonky před has. zbrojnicí.

Naše mládež se na okresním kole v Náchodě umístila na krásném 5. místě. Gratulujeme. Více na http://www.mhns.estranky.cz/clanky/vysledky-08-09/okresni-kolo-plamen-

Nainstalována nová vysílačka s pevným zdrojem připojená k siréně. V plánu instalace tohoto samého ve staré zbrojnici.

Při dětské soutěži se mimo jiné usmažilo a prodalo 73 kg hranolek

 

Upozornění : Každou neděli od 18 hodin se schází výjezdové družstvo k údržbě, úpravě a procvičování se s technikou

Během zábavy 23.5.2009 v 21:40 hod. jsme měli ostrý výjezd na požár sazí v komíně. Hořelo u Dostála J. v Machově.

23.5.2009 proběhla zábava se skupinou Nanovor. Ač byla okolo 00:00 hod. dost velká zima, 118 platícím účastníkům to vyloženě nevadilo a velmi dobře se bavili

V neděli 3.5.2009 u nás proběhla soutěž  "O pohár starosty SDH". Děkujeme všem za pomoc při organizaci této dětské soutěže.Výsledky této soutěže najdete ZDE.

Ráno 1.5.2009 po 6:00 hodině nám byla naříznuta májka. Májka se za světla neřeže, na tož po 6 hodině ranní. A dále nám byla u tohoto rozříznuta na dvou místech plachta u prodejního stánku. Styďte se !!!

Máj se postavila a čarodějnice se spálila. Děkujeme všem,. kteří nám pomohli při stavění.

Opět požár na tom samém místě na Závrchách, po kořenech se rozšířil do lesa dne 28.4.2009. Rozsah požáru 50x50 m.

Zábava NANOVOR se uskuteční 23.5.2009

Požár hrabanky na Závrchách v katastru Vysoká Srbská dne 26.4.2009. FOTO

Účast na první has. soutěži v Radešově s názvem "Radešovská osma". Soutěžilo se popuze s Radešovskou mašinou. Krásná soutěž - děkujeme. Výsledek : 9 z 12.

Zakoupen malý stan 3x3m pro děti.

Uspořádán pěší výlet na Hačaperk - akce se velmi vydařila, účast 33 osob, takovýto výlet do budoucna určitě zopakujeme. FOTO

Uspořádán sběr železného šrou. Všem velmin děkujeme

Zakoupen nový stan 6x12 m v barvě modro bílé

Sběr železného šrotu uskutečníme - dle otvírací doby výkupny v Hronově

Starý stan prodán Nízkosrbským baronům

Chystá se společná akce okrsku BOR - fotbálek v Radešově - září. Dále okrskové schůze se budou pořádat střídavě v jednotlivých SDH, kteří zároveň zajistí svoz i odvoz.

Požár v Nízké Srbské - požár os. vozidla - 1.3.2009 v 11.15 hod. http://www.hzshk.cz/cs/uvodni-strana/zasahy-jednotek-po/zasah-19896/

Na přednášku Libora Jenky se přišlo podívat 45 osob

Schválen nákup stanu 6x12

Dne 25.4.2009 proběhne pěší panoramatický výlet do Vysoké Srbské.

Do Polska na VVH OSP Radków dne 31.1.2009 jedou za nás Jan Ducháč a Miroslav Rotter

 Přednášky o Ecuadoru se zúčastnilo celkem 31 osob

Při jednání na Úřadu městyse Machov se starostou J. Krtičkou ohledně dalšího postupu s prostorem fotbalového a tenisového hřiště a zděného přístavku došlo ke shodě na obou stranách

Na našem plesu bylo přítomno 147 platících osob.

-

Členské příspěvky

 

Na Výroční valné hromadě dne 28.11.2008 byla schválena změna ve výši a způsobu výběru členských příspěvků. Výše členských příspěvků je :

0-6 let - 0,- Kč
7-69 let - 150,- Kč
70 a výše let - 0,- Kč

Každý člen má povinnost tuto danou částku uhradit vždy nejpozději do 31.12 na příští kalendářní rok a to u pokladníka sboru Milušky Divišové.


Dění za březen až červen 2008  9.7.2008

 

* vyroben a umístěn nový nápis se znakem na hasičské zbrojnici + znak na vozidle

* natřeli jsme druhou vrstvou střechu na has. zbrojnici. Teď nás čekají plechové doplňky a vrata

* nainstalovány nové majáky na vozidlo

* Polsko - zúčastni li jsme se slavnostního otevření hasičské zbrojnice v Radkówie, byla ředána medaile a naviják na hadice

 - ve fázi jednání je zapojení se společně do mezinárodního projektu

 - společné cvičení v Nouzíně - konec srpna

* o starší mundůry projevili zájem Bezděkov a Radešov

* stále dokupujeme nové vycházkové stejnokroje, na nové je třeba dokoupit správnédoplňky

* řešíme spojení - vysílačky do vozidla

* boiler zatím necháme původní

* soutěže dospělých - okrsek Radešov 3. místo

  - Bělý 8. místo

* soutěže dětí - výsledky a další činnost naší mládeže na http://www.mhns.estranky.cz/

* stavění máje a čarodějnice - máj vydržela až do rána a následně celý měsíc, čarodějnice úspěšně upálena

* dětská soutěž - účast 40 družstev - poděkování všem sponzorům a pomocníkům

* zábava Nanovor - 172 platících - hodnoceno kladně

* sebrán železný šrot

* příspěvky sboru - viz samostatný článek

* účast na oslavách 110 let od založení SDH Bukovice

* ukázka pro mateřskou školku Machov

* účast na rozloučení se s základní školou v Machově - předání malého dárku

* blahopřání členům k jejich kulatým výročím

* nehřejí akumulační kamna v garáži

* návštěva na dětském táboře v Janovičkách

 

 

 

Co nás čeká :

* srpen 2008 - společné cvičení s OSP Radków

* 22. listopadu 2008 - Cecilská zábava

* 28. listopadu 2008 - VVH - možná změna vyhrazena

 

* * * * *


Příspěvky 9.7.2008

 

 

 

 

 

 

 

Letošním rokem, potažmo od 1.ledna 2009 by mělo dojít ve k velké změně ve výši výběru členských příspěvku a dále v systému jejich vybírání. Proto mi dovolte, abych Vás touto cestou s plánovanou změnou podrobně seznámil. Nechat totiž toto vše až na naší výroční valnou hromadu (dále jen VVH), která by se měla konat 28.11.2008, by bylo již pozdě. O co se tedy jedná.

 

 

Současný stav:

 

  V současné době má náš sbor 97 členů . Na Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen OSH)  Náchod se odevzdává za každého člena SDH 80,- Kč ročně.

 

 

 

Systém a výše vybírání členských příspěvků je nastaven takto :

 

Děti do 15 let (19 členů)  -  0,- Kč

Dorost 15 - 18 let (4 členové) -  60,- Kč (50% ceny)

Členové 18 - 62 let (58 členů)  - 120,- Kč

Členové 62 - a výše let (16 členů)  -  0,- Kč

 

 

 

Vybráno celkem  - 7200,- Kč

Odvod na OSH Náchod  - 7760,- Kč

Hlášení o počtu členů na OSH Náchod vždy do 15. ledna.

 

 

 

  Takto je nastaven současný systém. Je vidět, že vybraná částka o 560,- Kč nepokryje částku odváděnou na OSH Náchod. Dále nastavený systém vybírání příspěvků funguje tak, že na VVH pokladník vybere příspěvky od členů, kteří přijdou. Ti kteří nepřijdou, musí pokladník navštívit osobně a některé i vícekrát. Do dnešního dne nemá členský příspěvek za letošní rok (někdy ani za loňský) zaplaceno asi 5 členů.

  Na březnovém shromáždění starostů okresu Náchod v Hronově vystoupil starosta OSH Náchod Ivan Kraus. Zde ve své zprávě zhodnotil finanční situaci OSH Náchod a navrhl zvýšit odvod členských příspěvků na OSH ze současných 80,- Kč na 100,- Kč. Naše SDH Nízká Srbská a celý okrsek Bor se zatím jako jediný z okresu Náchod k tomuto postavil zamítavě. Ovšem lze s největší pravděpodobností předpokládat, že na setkání starostů okresu Náchod v říjnu tohoto roku dojde ke schválení návrhu s platností již od ledna 2009.

  Všichni víte, že o výši a způsobu výběru příspěvků v našem SDH rokujeme s různými obměnami již dlouho. Proto byla na toto téma na výborové schůzi dne 7. července 2008 otevřena diskuse. Po různých návrzích a polemikách o způsobu výběru byl nakonec formou hlasování, v poměru 11 pro, 1 proti a 1 se zdržel, odsouhlasen tento způsob:

 

 

 

Od ledna 2009:

 

Členové včetně dětí do 69 let  - 150,- Kč

Členové od 70 let  -  0,- Kč

 

 

 

 

 

 

  Termín odevzdání příspěvků na následující rok bude vždy nejpozději do 31.12 současného roku. Tento příspěvek je možné odevzdat u našeho pokladníka SDH Milušky Divišové, Nízká Srbská 132, dále pak na naší VVH, popř. převodem na účet SDH. Každý člen výboru našeho SDH má na starosti několik členů sboru. I tomu je možné proti podpisu členský příspěvek předat, či učinit jakýkoliv dotaz. Samozřejmě dohoda je vždy možná a také vítána.

 

 

 

Každý, kdo nezaplatí členský příspěvek do daného termínu a nebude domluven o pozdním zaplacení, bude brán, že již nemá zájem být členem našeho SDH a bude automaticky, v souladu se Stanovami SH ČMS dle čl. 23, odst. 1, písm. b), z členství  vyškrtnut.

 

 

 

Tento systém přinese:

 

Odvod OSH Náchod (97 členů) -  9700,- Kč

Členů 0 - 69 let (91 členů)  - 13550,- Kč

Členů 70 let - výše (6 členů)  -  0,- Kč

 

 

 

  Tento rozdíl 3950,- Kč bude použit na nákup ocenění pro naše členy, jak k jejich životnímu jubileu, tak i jako ocenění za práci pro sbor. Dále je tento systém samozřejmě nastaven tak, aby vydržel na delší dobu a nemusel být v nejbližším období opět měněn.

 

 

 

  Toto vše musí být samozřejmě schváleno členy našeho SDH Nízká Srbská na naší VVH. Takže se těším na shledanou dne 28.11.2008 a věřím, že dojde k pochopení stavu věci.

  

 Ivo Šulc, starosta SDH Nízká Srbská

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*****


Dění za měsíce leden a únor
23.2.2008


- Od 1.1.2008 změna velitele JPO Machov - Ivo šulc končí a nastupuje Jan Ducháč
- Zapojení do programu EU - přeshraniční spolupráce s hasiči z Radkowa - čerpání až 85% z fondu EU
- Provedeno odvětrání sklepa
- Zábava Nanovor - 7.6.2008
- Prodána promítačka 16 mm
- Cestopisná přednáška o Argentině - účast 25 osob
- Gratulace br. Kubečkovi - 70 let členem dobrovolných hasičů
- Proběhla VVH okrsku Bor
- Děti odevzdali sebraný sběr
- Proběhla výměna pneu na vozidle
- Dětský tábor - od 29.6.2008 v Janovičkách
- Prodána mašina do SDH Petrovice
- Proběhl ples - 132 platích
- Mládež našeho SDH od roku 1932
-Všechny zprávy z roku 2007 byly přesunuty do sekce

"Starší zprávy"